5 ข้อดีของสุขภัณฑ์อัจฉริยะ ต่างจากสุขภัณฑ์แบบธรรมดาอย่างไร?

1271
สุขภัณฑ์อัจฉริยะ

ในอดีตสุขภัณฑ์อัจฉริยะมักเป็นหนึ่งส่วนประกอบในห้องน้ำที่พบเห็นได้ตามห้างสรรพสินค้าหรือห้องน้ำในโรงแรม แต่ในปัจจุบันผู้คนก็เริ่มให้ความสนใจกับการติดตั้งสุขภัณฑ์อัจฉริยะไว้ในบ้านกันมากขึ้น เนื่องจากสะดวกสบาย สะอาดและยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบ้านที่อยู่อาศัยได้มากยิ่งขึ้น

สุขภัณฑ์อัจฉริยะ

ข้อดีของสุขภัณฑ์อัจฉริยะ

สุขภัณฑ์อัจฉริยะนั้นแตกต่างจากสุขภัณฑ์ธรรมดาตรงที่ฟังก์ชันการใช้งานเพิ่มเติมจากสุขภัณฑ์ทั่วไปที่ทำได้เพียงชำระล้าง เช่น ระบบอัตโนมัติ ก้านฉีดชำระแทนการใช้สายฉีดชำระทั่วไป ระบบเป่าลม ปรับอุณหภูมิ โดยฟังก์ชันทั้งหมดสามารถควบคุมได้ผ่านรีโมทคอนโทรลและยังปรับระดับความแรงได้ตามต้องการอีกด้วย โดยข้อดีอันโดดเด่นของสุขภัณฑ์อัจฉริยะมีดังต่อไปนี้

1. สะดวกสบายกว่า

ความสะดวกสบายถือเป็นหัวใจสำคัญจากการใช้สุขภัณฑ์อัจฉริยะ เนื่องจากสุขภัณฑ์อัจฉริยะมักมาพร้อมกับฟังก์ชันการใช้งานต่างๆ เช่น ก้านฉีดชำระอัตโนมัติซึ่งจะช่วยทำความสะอาดหลังทำธุระส่วนตัวโดยมีรูปแบบสายน้ำที่แตกต่างกันไปตามความต้องการ ระบบเป่า รวมไปถึงฝารองนั่งที่ปรับอุณหภูมิได้ช่วยทำให้สบายมากยิ่งขึ้น องค์ประกอบเหล่านี้ทำให้สะดวกสบายต่อการใช้งานอีกทั้งยังมีระบบชำระล้างอัตโนมัติซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับโถสุขภัณฑ์เลยแม้แต่น้อย

2. สะอาดกว่า

สุขภัณฑ์อัจฉริยะมักมาพร้อมกับเทคโนโลยีความสะอาดซึ่งช่วยให้โถสุขภัณฑ์สะอาดหมดจด เช่น การใช้สารเคลือบพิเศษกับผิวสุขภัณฑ์ซึ่งช่วยให้สิ่งสกปรกเกาะติดได้ยากกว่าสุขภัณฑ์ทั่วไป รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมที่ทำให้น้ำประปาทั่วไปบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น เช่น นวัตกรรม EWATER+ จากสุขภัณฑ์อัจฉริยะของ TOTO ที่จะถูกฉีดพ่นลงบนสุขภัณฑ์ซึ่งช่วยกำจัดแบคทีเรียที่มองไม่เห็นซึ่งช่วยรักษาความสะอาดได้เป็นอย่างดี

3. ปลอดภัยกว่า

สุขภัณฑ์อัจฉริยะไม่เพียงสะดวกสบายแต่ยังถูกพัฒนาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักด้วย เช่น เทคโนโลยี SOFT LIGHT จาก TOTO ที่ติดตั้งอยู่บนฝารองนั่งซึ่งจะทำงานเมื่อฝารองนั่งเปิดขึ้นอัตโนมัติเมื่อมีผู้ใช้งานเข้าใกล้รัศมีเซ็นเซอร์ ทำให้แสงไฟส่องสว่างขึ้นเพียงพอต่อการใช้งานในช่วงกลางคืนโดยไม่ต้องพึ่งพาไฟในห้องน้ำที่จ้าแสบตา นอกจากความปลอดภัยทางตรงแล้วความสะอาดในสุขภัณฑ์อัจฉริยะก็ยังช่วยลดจำนวนครั้งในการทำความสะอาดด้วยสารเคมีซึ่งส่งผลดีต่อผู้ใช้งานและสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

4. สัมผัสน้อยกว่า

เนื่องจากสุขภัณฑ์อัจฉริยะทำงานผ่านรีโมทคอนโทรลรวมไปถึงทำงานอัตโนมัติ ทำให้ผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับสุขภัณฑ์เป็นการลดโอกาสที่จะสัมผัสกับเชื้อโรคหรือแบคทีเรียที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ตามมาได้ โดยเฉพาะปัจจุบันซึ่งมีไวรัสและเชื้อโรคเกิดใหม่หลายชนิด เช่น ไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโรคโควิด-19 ซึ่งติดต่อกันได้ผ่านการสัมผัสสารคัดหลั่งจากตัวผู้ป่วย ทำให้ห้องน้ำเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคได้ง่าย การใช้สุขภัณฑ์อัตโนมัติจึงเป็นตัวช่วยหนึ่งที่ช่วยลดการสัมผัสได้เป็นอย่างดี

5. คุ้มค่ากว่า

การติดตั้งและใช้งานสุขภัณฑ์อัจฉริยะถือการลงทุนรูปแบบหนึ่งที่คุ้มค่า ถึงแม้ว่าสุขภัณฑ์อัจฉริยะจะมีราคาค่อนข้างสูงแต่มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เนื่องจากผลิตด้วยวัสดุคุณภาพพร้อมกับนวัตกรรมที่หลากหลายที่ช่วยลดจำนวนการทำความสะอาด ชำระล้างที่มีประสิทธิภาพเป็นการรักษาสุขอนามัยภายในบ้านได้ในระยะยาว

5 ข้อดีของสุขภัณฑ์อัจฉริยะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้คนหันมาใส่ใจติดตั้งสุขภัณฑ์คุณภาพสูงไว้ที่บ้านกันมากยิ่งขึ้น ปัจจุบันแบรนด์สุขภัณฑ์ชั้นนำต่างก็พัฒนาสุขภัณฑ์อัจฉริยะเพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้งานที่มีมากยิ่งขึ้น สำหรับ TOTO ก็เป็นผู้นำด้านการผลิตและพัฒนาสุขภัณฑ์ห้องน้ำ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การผลิตฝารองนั่งอัตโนมัติในปี พ.ศ. 2523 เพื่อยกระดับการเข้าห้องน้ำให้ดีมากยิ่งขึ้นและพัฒนาต่อมาจนเป็นสุขภัณฑ์อัจฉริยะที่มีประสิทธิภาพดังเช่นในปัจจุบัน