Home Tags ดูแลบ้าน

Tag: ดูแลบ้าน

ปลวกขึ้นบ้าน

ปลวกขึ้นบ้าน…เกิดจากอะไร? มีลักษณะและป้องกันได้อย่างไร?

ปลวกขึ้นบ้านนับเป็นปัญหากวนใจที่คอยทำให้หงุดหงิดอยู่ตลอดเวลา ไม่เพียงแต่จะทำให้บ้านไม่น่าดู เพราะมีร่องรอยของมันที่ทิ้งเอาไว้ตามขอบประตู หน้าต่าง หรือเฟอร์นิเจอร์ชิ้นโปรด แต่มันยังชอนไชเข้าไปในโครงสร้างของบ้านด้วย ซึ่งนั่นอาจนำมาสู่ปัญหาใหญ่ที่ทำให้โครงสร้างภายในผุกร่อนและพังทลายลงมาได้อย่างง่ายดาย

บทความล่าสุด