Home Tags อาชีพ

Tag: อาชีพ

E-Sport (อีสปอร์ต)

E-Sport (อีสปอร์ต) คืออะไร? ความนิยม E-Sport ในไทยและอาชีพที่เกี่ยวข้อง

ในปัจจุบันการเล่นเกมไม่ใช่เพียงกิจกรรมเพื่อจรรโลงใจหรือกิจกรรมของเด็กๆ เท่านั้น แต่การเล่นเกมนั้นสามารถทำเป็นอาชีพได้ด้วย โดยผู้ที่เล่นเกมเป็นอาชีพนั้นเรียกว่า นักกีฬา E-Sport ซึ่งสามารถมีรายได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ยังสามารถทำเป็นอาชีพเสริม หรือลงแข่งขันต่างๆ เพื่อล่าเงินรางวัลก็ได้

บทความล่าสุด