Home Tags เครื่องมือการแพทย์

Tag: เครื่องมือการแพทย์

เครื่อง AED

เครื่อง AED…ตัวช่วยในการช่วยชีวิตผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน

การทำ CPR เป็นการปฐมพยาบาลพื้นฐานเพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่หมดสติ หัวใจหยุดเต้น หรือเต้นผิดจังหวะ จากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น โรคหัวใจ แต่บางครั้งผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ไม่มีความรู้ด้าน CPR หรือไม่เชี่ยวชาญในการทำ ทำให้ลดโอกาสรอดของผู้ป่วยลง เครื่อง AED จึงเป็นตัวช่วยแก้ปัญหาที่ดีอย่างหนึ่ง

บทความล่าสุด