Home Tags เสื้อผ้า

Tag: เสื้อผ้า

เลือกเสื้อผ้าเด็ก

การเลือกซื้อเสื้อผ้าเด็กให้ใส่สบายและคุ้มค่ามากที่สุด

เนื่องจากประเทศไทยเรานั้นมีลักษณะภูมิอากาศที่ร้อน การเลือกซื้อเสื้อผ้าเด็กส่วนใหญ่จึงควรเลือกผ้าที่ทำมาจากผ้าฝ้าย เพราะเมื่อนำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าแล้วจะมีคุณสมบัติในการระบายความร้อน และทนทานต่อการซักและทำความสะอาดได้ดี ซึ่งปัญหาเรื่องเสื้อหดเสื้อผ้าย้วยเสียทรงไม่ค่อยเกิดขึ้นกับเสื้อผ้าที่ทำมาจากผ้าฝ้าย

บทความล่าสุด