ประกันเดินทาง (Travel Insurance) คุ้มครองอะไรบ้าง? จำเป็นหรือไม่?

323
ประกันเดินทาง (Travel Insurance)

ประกันเดินทางเป็นสิ่งที่หลายๆ คนไม่อยากจ่ายเงินเพิ่มและอาจมองข้ามเมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ เพราะไม่คิดว่าจะเกิดอุบัติเหตุ เจ็บป่วย หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น เนื่องจากเดินทางแค่ไม่กี่วัน แท้จริงแล้วควรเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลา อีกทั้งเงินประกันเดินทางยังเป็นเงินจำนวนไม่มากที่คุ้มค่าใช้จ่ายมาก

ประกันเดินทางคืออะไร?

ประกันเดินทาง (Travel Insurance) คือ ประกันที่คุ้มครองผู้ซื้อประกันขณะเดินทางไปยังต่างประเทศ ซึ่งการคุ้มครองครอบคลุมตั้งแต่ตอนเดินทางบนเครื่องบินและตอนที่อยู่ในต่างประเทศ โดยไม่เพียงคุ้มครองเฉพาะกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยเท่านั้น แต่ยังชดเชยค่าเสียหายอื่นๆ ขณะเดินทางด้วย เช่น เครื่องบินดีเลย์ ถูกยกเลิกเที่ยวบิน เป็นต้น และถ้าเกิดเหตุขณะอยู่ต่างประเทศสามารถติดต่อไปยังศูนย์ช่วยเหลือของประกันได้ทันที

ประกันเดินทางคุ้มครองอะไรบ้าง?

รายละเอียดของขอบเขตการคุ้มครองนั้นขึ้นอยู่กับรูปแบบแบบการรับประกันของแต่ละบริษัท ซึ่งโดยหลักๆ แล้วมีดังนี้

1. การรักษาพยาบาล

ประกันเดินทางครอบคลุมทั้งกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วย แต่ถ้าเจ็บป่วยจากโรคประจำตัวจะไม่ได้รับการคุ้มครอง นอกจากนี้ยังคุ้มครองค่าขนย้ายผู้ป่วย ค่าขนส่งผู้ป่วยกลับประเทศต้นทาง และค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความพิการถาวร หรือการเสียชีวิตของผู้เอาประกัน

2. ทรัพย์สินและเอกสารสำคัญ

ถ้าเกิดเหตุถูกขโมยทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินเกิดการชำรุดเสียหายขณะขนย้ายในสนามบิน ประกันเดินทางก็จะคุ้มครองในส่วนนี้ด้วย

3. เที่ยวบินล่าช้าหรือถูกยกเลิกตั๋วเครื่องบิน

ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้าซึ่งไปตามระยะเวลาที่กำหนด ก็จะได้รับการคุ้มครองจากประกันเดินทาง นอกจากนี้ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินทำให้เดินทางไม่ได้กะทันหัน เช่น ป่วยหนักต้องยกเลิกการเดินทาง ประกันเดินทางก็จะช่วยชำระค่าใช้จ่ายในส่วนที่จ่ายไปแล้วแต่ไม่ได้ใช้บริการด้วย

จะเห็นได้ว่าประกันเดินทางเป็นสิ่งที่จำเป็นและควรทำเอาไว้เมื่อเดินทางไปยังต่างประเทศ เพราะในหลายๆ ประเทศก็มีค่ารักษาพยาบาลสูงมากหากเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ รวมถึงเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ดังนั้นการมีประกันเดินทางไว้จึงทำให้อุ่นใจและเที่ยวอย่างอุ่นใจได้มากขึ้นทีเดียว