ใช้ขนส่งสาธารณะ ขึ้นรถไฟฟ้า รถเมล์ อย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19?

255
วิธีการใช้ขนส่งสาธารณะช่วงโควิด-19?

แม้มาตรการ Social Distancing หรือ การเว้นระยะห่างทางสังคม จะยังเป็นมาตรการหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ก็มีหลายคนที่ยังจำเป็นต้องออกจากบ้านเพื่อไปทำธุระหรือออกไปทำงานกันอยู่ และหลายคนก็ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวจึงยังจำเป็นต้องใช้ขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า รถเมล์ หรือวินมอเตอร์ไซค์ ด้วยความกังวลต่อโรคร้ายนี้ เราจึงมีวิธีการใช้ขนส่งสาธารณะ ขึ้นรถไฟฟ้า รถเมล์ ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 มาแนะนำดังนี้

วิธีการใช้ขนส่งสาธารณะช่วงโควิด-19?

1. ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่สัมผัสพื้นผิวสาธารณะ

วิธีที่สำคัญที่สุดในการป้องกันโรคโควิด-19 คือการล้างมือ เพราะเชื้อไวรัสโควิด-19 ติดต่อผ่านทางการสัมผัสเชื้อไวรัสที่แพร่จากสารคัดหลั่งของผู้ป่วย เช่น น้ำมูก น้ำลาย ซึ่งอาจเข้าสู่ร่างกายผ่านการสัมผัสตา จมูกหรือการหยิบอาหารเข้าปากด้วยมือ ทำให้ทุกครั้งที่ออกจากบ้านควรพกเจลแอลกอฮอล์และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งที่สัมผัสพื้นผิวสาธารณะ เพราะอาจมีเชื้อโรคปะปนอยู่ด้วยได้

2. ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

อีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการป้องกันโรคโควิด-19 คือใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งก่อนออกจากบ้านหรือใช้บริการขนส่งสาธารณะ เพื่อป้องกันการจับใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงการติดเชื้อโควิด-19 ได้อีกทางหนึ่งและลดการสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยโดยตรงเมื่อต้องเดินทางไปยังพื้นที่ที่คนแออัด

3. ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด

ผู้โดยสารควรปฏิบัติตามกฎหรือมาตรการของการขนส่งสาธารณะอย่างเคร่งครัด ทั้งรถเมล์ รถไฟฟ้าและเรือโดยสาร โดยควรปฏิบัติตามคำแนะจากเจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ เช่น การให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เมื่อต้องผ่านจุดคัดกรอง การเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร ขณะต่อคิวใช้บริการรถสาธารณะ การต่อแถวรอเมื่อมีการจำกัดคนเข้าใช้บริการ หรือการเว้นระยะเมื่อต้องนั่งหรือยืนบนรถสาธารณะ ซึ่งการทำตามกฎอย่างเคร่งครัดก็จะช่วยให้การเดินทางเป็นระเบียบเรียบร้อยและยังช่วยป้องกันตัวเราจากโควิด-19 ได้อีกด้วย

4. นั่งมอเตอร์ไซค์เอียงข้างปลอดภัยกว่า

สำหรับช่วงเวลาเร่งด่วนหลายคนคงต้องใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ การนั่งวินมอเตอร์ไซค์ในช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาดแบบนี้ นอกจากการใส่หน้ากากอนามัยแล้วควรนั่งมอเตอร์ไซค์แบบเอียงข้างหันหน้าออกจากผู้ขับขี่ เพื่อหลีกเลี่ยงการหายใจใกล้กันหรือรับสารคัดหลั่งที่อาจปะปนมาตามลม

5. ใช้แอปพลิเคชันรถโดยสาร

สำหรับผู้ที่ไม่มีรถยนต์ส่วนตัวและไม่อยากใช้บริการรถสาธารณะร่วมกับผู้คนเป็นจำนวนมาก อาจใช้บริการรถแท็กซี่โดยนั่งบริเวณตอนหลังของรถเพื่อเว้นระยะห่างกับผู้ขับรถ แต่หากต้องการความสะดวกสบายและรวดเร็วอาจลองใช้แอปพลิเคชันเรียกรถโดยสารที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพราะสะดวกสบายและยังสามารถจ่ายเงินผ่านทางบัตรเครดิตซึ่งช่วยหลีกเลี่ยงการจับเงินสดที่อาจมีเชื้อโรคปะปนอยู่ด้วย

แนวทางการใช้ขนส่งสาธารณะ ขึ้นรถไฟฟ้า รถเมล์ ให้ปลอดภัยจากโควิด-19 นั้นกำลังจะกลายเป็น “New Normal” หรือวิถีชีวิตปกติแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังวิกฤตโควิด-19 อย่างไรก็ตามนอกจากการป้องกันตัวจากเชื้อไวรัสอย่างเคร่งครัดก็ควรรักษาสุขภาพและสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายอยู่เสมอ หากมีไข้สูง ไอ จาม และหายใจลำบากก็ควรใส่หน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์ทันที